Normálne | Zväčšiť písmo | Maximálne
Aktuality
Poslanie organizácie
Projekty
Sociálne služby
Kaviareň Radnička
Radničkine trhy
Darujte 2%
Kontakt
Euro Job Coach
Cesta k nezávislosti

O PROJEKTE
PRODUKTY
PRVÉ STRETNUTIE PARTNEROV /BRATISLAVA/
DRUHÉ STRETNUTIE PARTNEROV /ZLÍN/
TRETIE STRETNUTIE PARTNEROV /MANCHESTER/
ŠTVRTÉ STRETNUTIE PARTNEROV /LINZ/

CESTA K NEZÁVISLOSTI | Vytlačiť

Projekt sa zameral na vzdelávanie o tom, akým spôsobom ľudia so zdravotným postihnutím nadobúdajú nezávislosť, a akým spôsobom sa podporuje prechod k samostatnosti a nezávislosti v jednotlivých partnerských krajinách:

  • v Rakúsku
  • v Českej republike
  • v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a na Slovensku
Partneri projektu zvážili výzvy a stratégie používané v krajinách zapojených do projektu a prostredníctvom nich zadefinovali spoločné oblasti z ktorých sa možno poučiť a tie, ktoré predstavujú novú výzvu.

Keďže zámer projektu bol postavený dosť široko, partneri sa rozhodli, že v správe budú klásť dôraz na zamestnávanie. Práca prispieva k ekonomickej a sociálnej nezávislosti a tiež k nachádzaniu identity. Partneri projektu veria, že získanie a udržanie si kvalitnej práce a zamestnania, schopnosť zastávať rovnoprávne postavenie na trhu práce je pre ľudí so zdravotným postihnutím kľúčom k plnej účasti na živote spoločnosti. Partneri si ako kvalitné zamestnanie zadefinovali takú prácu, ktorá využíva zručnosti a schopnosti jednotlivca, a za ktorú je človek adekvátne zaplatený.

Všetky práva vyhradené 2018 OZ INKLÚZIA ****, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu