Normálne | Zväčšiť písmo | Maximálne
Aktuality
Poslanie organizácie
Projekty
Sociálne služby
Kaviareň Radnička
Radničkine trhy
Darujte 2%
Kontakt
Effetto prolungato Cialis funziona 36 ore ricetta cialis senza effetti collaterali permanenti tipici di questi farmaci. Muchos expertos creen que el problema en la esfera sexual comprar cialis 10 mg original es uno de los más frecuentes problemas en este género. Pain or cramping in the permanent nature in the lower abdomen Clomid No Prescription buy disulfiram In addition depending on the cause of the disease Cialis online loss of vision due to non-arterial anterior ischemic neuropathy.
Inklúzia

INKLÚZIA | Vytlačiť

Inklúzia je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce, hlavne osôb so zdravotným postihnutím. Inklúzia vznikla z iniciatívy odborníkov pracujúcich v oblasti podpory sociálnej inklúzie znevýhodnených občanov v roku 2001.

Hlavnou činnosťou Inklúzia je:

  • podpora zdravotne postihnutých osôb v sociálnej inklúzii

  • tvorba a šírenie modelových kvalitných sociálnych služieb

  • práca s verejnosťou pri presadzovaní kvalitných životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
Hlavným projektom Inklúzia je zriadenie a prevádzkovanie chránenej dielne Kaviareň Radnička v centre mesta Bratislavy. Projekt je výnimočný tým, že zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím ako čašníkov. Zamerali sme sa na kvalitu a po tréningu pod vedením hotelovej akadémie sme pripravili mladých ľudí na profesiu, v ktorej sa môžu plne realizovať. V projekte spolupracujeme s magistrátom mesta Bratislava, Nadáciou otvorenej spoločnosti, Sorošovým centrom MDAC v Budapešti, Nadáciou pre deti Slovenska a Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Najväčším úspechom tohto projektu je udržateľnosť viac ako 7 rokov. Vychovali sme viac ako 25 mladých ľudí pre samostatnú pracovnú činnosť len v tonto projekte a myslíme, že sme projektom zmenili postoje bežnej verejnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Všetky práva vyhradené 2021 OZ INKLÚZIA ****, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu