Normálne | Zväčšiť písmo | Maximálne
Aktuality
Poslanie organizácie
Projekty
Sociálne služby
Kaviareň Radnička
Radničkine trhy
Darujte 2%
Kontakt
Som zamestnanec a chcem darovať 2%
Som fyzická osoba a podávam daňové priznanie
Som právnická osoba

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA | Vytlačiť

Ak ste právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2017 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Oproti predchádzajúcemu roku však právnické osoby poukazujú sumu podľa výšky poskytnutia darov cez darovacie zmluvy.

Ako zistíte sumu, ktorú môžete poukázať:

  1. Vypočítajte si vaše 2% z dane.
  2. Ak ste v priebehu roka 2017 alebo najneskôr do termínu podania Vášho daňového priznania v r. 2017 darovali (cez darovacie zmluvy) pre neziskové organizácie sumu rovnajúcu sa ¼ vyrátanej sumy, čiže 0,5 % zaplatenej dane, môžete vypočítanú sumu 2% z dane poukázať v prospech INKLÚZIE. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.
  3. Ak vaše dary v priebehu roka 2017 nedosiahli sumu rovnajúcu sa ¼ vyrátanej sumy 2% z dane, môžete poukázať iba 1,5% z dane. Vypočítajte 1,5% z dane. Asignovať môžete v prospech INKLÚZIE len túto sumu.

Identifikačné údaje INKLÚZIE:

Obchodné meno alebo názov
Inklúzia
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo
BRATISLAVA, 811 03, Panenská 29
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
31800785

Číslo účtu INKLÚZIE nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Inklúzie.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, ani samostatné Vyhlásenie pre právnické osoby.

Tlačivá na stiahnutie:

  • daňové priznanie pre PO (zip)
  • Všetky práva vyhradené 2018 OZ INKLÚZIA ****, powered by ENABLE
    tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu