Projekty

Euro Job Couch

V rokoch 2011-2013 sa o.z. Inklúzia účastnila na medzinárodnom projekte „Euro Job Coach", zameranom na rozvoj novej profesie nazvanej „Sociálny job kouč", určenej k pomoci ľudom s problémom sa zamestnať.

Cesta k nezávislosti

Projekt zameraný na výzkum, toho ako ľudia so zdravotným postihnutím získavajú nezávislosť a samostatnosť v partnerských krajinách.