Výsledky hodnotenia poroty Radničkine trhy 2014 v Bratislave

Výsledky súťažnej časti

Kategória Najlepší výrobok/dielo

Stearínové sviečky, výrobca: Pracovno-socializačné centrum Impulz Bratislava
Za každoročné inovácie v produkcii sviečok a zvlášť za novinku – stearínové sviečky s pestrofarebným abstraktným dekorom

Kategória Najlepší výrobca/tvorca

Roman Vašek, zo Zariadenia sociálnych služieb Kreatív, Klasov
Za zručnosť a vytrvalosť, ktorú preukazuje dlhodobo pri škále pletených produktov

Kategória Najlepšia chránená dielňa

TOP ART, Krkošková Silvia, chránená dielňa, Bratislava
Za individuálne úsilie o vytvorenie škály produktov a služieb, ktoré umožňujú zamestnávať ľudí s rôznym zdravotným postihnutím, a organizovanie tvorivých dielní pre deti

Kategória najústretovejší zamestnávateľ ľudí so zdravotným postihnutím

McDonald's Slovakia spol. s r.o.
za dlhodobú prácu v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (takmer 15 rokov)

Osobitné pochvaly:

Dom sociálnych služieb MOST, n.o., Bratislava, za kreativitu a malý workshop, na ktorom učili návštevníkov vyrobiť kytičku z listov paviniča

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne – za precízne tkané handričkové koberce

PaedDr. Nekorancová Eleonóra - chránená dielňa, Turzovka, za ručne pletené náramky-zápästky

Renáta Hermysová - chránená dielňa Majolika R, Pezinok – za dlhodobé rozvíjanie výroby tradičnej majoliky a keramické gule s „modrotlačovou maľbou"

Rehabilitačné stredisko Claudianum, CLAUDIANUM n.o., Modra, za kolekciu brošní z drôtu a perličiek a vyšívané tašky

Darina Pomichalová z CHD Prima, Bratislava, za šikovnosť a zručnosť pri tkaní kobercov, maľovanie a pletenie z pedigu