Diplomy a ocenenia

Najlepšia chránená dielňa, DSS
Najlepší výrobok - dielo
Najlepší výrobca - tvorca
Najústretovejší zamestnávateľ ľudí so zdravotným postihnutím
Pochvala Dom sociálnych služieb MOST, n.o.
Pochvala Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne
Pochvala PaedDr. Nekorancová Eleonóra - chránená dielňa
Pochvala Renáta Hermysová - chránená dielňa Majolika R
Pochvala Rehabilitačné stredisko Claudianum CLAUDIANUM n.o.
Pochvala Darina Pomichalová Chránená dielňa Prima, Bratislava