Poslanie organizácie

Kto sme?

Inklúzia je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce, hlavne osôb so zdravotným postihnutím. Inklúzia vznikla z iniciatívy odborníkov pracujúcich v oblasti podpory sociálnej inklúzie znevýhodnených občanov v roku 2001.

Hlavnou činnosťou Inklúzia je:

 • podpora zdravotne postihnutých osôb v sociálnej inklúzii
 • tvorba a šírenie modelových kvalitných sociálnych služieb
 • práca s verejnosťou pri presadzovaní kvalitných životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
 • Inklúzia sa snaží vytvárať a šíriť nové modely integrácie osôb so zdravotným postihnutím do bežného života.

Realizované projekty:

 • Kaviareň Radnička
 • Dnes Vás obslúži
 • Iné svety
 • Podporný kruh
 • Tvorme spolu
 • Radničkine trhy 2001 – 2017
 • Trhovisko 2005 - Káva z Radničky mi chutí
 • Trhovisko 2006 – Chcem pracovať – viem pracovať
 • "Euro Job Coach"
 • "Cesta k nezávislosti"