Sociálne služby

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

Našich klientov pripravujeme na nezávislý život formou tréningov sociálnej a pracovnej rehabilitácie Realizujeme kurzy celoživotného vzdelávania:
  1. Práca s PC
  2. Komunikačné techniky
  3. Sociálne zručnosti
  4. Tréning fungovania v komunite

    • Na pošte
    • V banke
    • Na úrade
    • V obchode
    • Cestovanie
    • Sebaobsluha
    • Hygiena
    • Organizovanie voľného času