Sociálne služby

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

Našich klientov pripravujeme na nezávislý život formou tréningov sociálnej a pracovnej rehabilitácie
Realizujeme kurzy celoživotného vzdelávania:
 1. Práca s PC
 2. Komunikačné techniky
 3. Sociálne zručnosti
 4. Tréning fungovania v komunite

  • Na pošte
  • V banke
  • Na úrade
  • V obchode
  • Cestovanie
  • Sebaobsluha
  • Hygiena
  • Organizovanie voľného času